Hittar russinen i kakan
Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande oberoende förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar. Företaget, som grundades 2004, är verksamt inom affärsområdena Pensionsrådgivning, Investeringsrådgivning, Riskhantering, Portföljförvaltning samt Förmögenhetsrådgivning.
I absoluta årtal är Söderberg & Partners ungt, men medarbetarna har mångårig bakgrund inom branschen. Analytikerna hör till några av landets mest erfarna inom avancerad pensionsanalys och de flesta mäklare har mer än femton års yrkeserfarenhet.
- Vår målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker, berättar Sten-Olof Fohlin vid Söderberg & Partners i Västerås. Vår företagsfilosofi bygger alltsedan starten på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning.

Vid rådgivning utgår företaget alltid från en omsorgsfull analys av individens hela ekonomiska situation för att hjälpa honom eller henne att hitta rätt på marknaden.
- Vår analysavdelning är Nordens största och specialiserad på försäkringar och finansiella produkter. Vi har därför också satsat stora resurser på att bygga omfattande tekniska system som hanterar information från många olika källor; försäkringsbolag, kapitalmarknader med mera.

Utöver förmedling av försäkringar och finansiella produkter erbjuder Söderberg & Partners kvalificerad rådgivning inom risk management och försäkringsskydd för näringsliv och organisationer, samt kapitalförvaltning åt företag, organisationer och förmögna privatpersoner.
- Våra kunder representerar en bredd av storlekar och branscher, från egenföretagare till internationella storföretag. Vid utgången av 2007 hanterade vi försäkringar för över 100 000 kunder med över 60 miljarder kronor i underliggande förvaltat pensionskapital. För våra portföljkunder – kommuner, landsting och större institutioner – förvaltar vi för närvarande cirka 11 miljarder kronor, berättar Sten-Olof Fohlin vidare.

Som fristående aktör kan Söderberg & Partners utnyttja hela marknadens utbud av finansiella produkter och tjänster och behöver inte gynna något bolag på grund av ägarband eller annat – en garanti för att kundens intresse alltid hamnar i första rummet.
- Därmed kan vi med automatik välja de placeringar som ger bästa möjliga avkastning. Att vi dessutom satsar stort på analys innebär att vi hittar russinen i kakan, vare sig det gäller pensionsförsäkringar, traditionellt banksparande, PPM-fonder, aktieindexobligationer eller någon annan finansiell produkt, avslutar Sten-Olof Fohlin.


Söderberg & Partners

Bransch:
Försäkring

Telefon: 0734-25 29 10


Email:
sten-olof.fohlin@soderbergpartners.se

Hemsida:
www.soderbergpartners.se

Adress:
Söderberg & Partners
Kopparbergsvägen 6
72183 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN